21 Haziran 2024

TED ANKARA KOLEJİ SPOR GAZETESİ

CUMHURİYET RUHUYLA DAİMA

BEDEN EĞİTİMİ VE OYUN

TED Ankara Koleji beden eğitimi ve oyun dersi çeşitli fiziksel etkinliklere ve sporlara özgü hareket becerilerini geliştirerek hareket kavram ve ilkeleri ile hareket strateji ve taktiklerinin çeşitli fiziksel etkinliklerde ve sporlarda kullanılmasına olanak tanır. Fiziksel etkinliklere ve sporlara düzenli olarak katılma yoluyla sporu yaşam felsefesi haline getirme desteklenir. Hareket ve spora özgü becerilerin yanı sıra bilişsel ve sosyal becerilerin gelişimine katkı sağlanarak kültürel birikim ve değerlere yönelik farkındalık yaratılır.

Okulumuzun fiziki koşulları, öğretmen özellikleri, öğrenci ihtiyaçları ve çağın gerekleri dikkate alınarak okulumuza özgü bir öğretim programı geliştirilerek Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı’ndan (TTKB) uygulama onayı alınmıştır. TED Ankara Koleji Beden Eğitimi ve Oyun dersi öğretim programı, çeşitli felsefi akımların bir arada kullanıldığı bir program olarak yapılandırılmış, birçok felsefi yaklaşımın birey için önemli olan boyutlarından yola çıkılarak program ilkeleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

  • Öğrencilerin bedensel, sosyal-duygusal ve zihinsel gelişimlerini bir arada ele alır.
  • Öğrencilerin beden eğitimi ve oyunla ilgili “ders uygulamaları”, “ders dışı okul içi” ve “okul dışı” yaşamlarını birbirine bağlar.
  • Beden eğitimi ve oyun alanındaki teknolojik gelişmelerden yararlanır.
  • Her bir öğrencinin beden eğitimi ihtiyaçlarını güvenilir ve geçerli yöntemlerle değerlendirir.
  • Öğrencilerin ihtiyaçlarına uygun öğrenme fırsatları sunar.
  • Öğrenen merkezli öğretim yaklaşımlarını öğretimde kullanır.
  • Okul fiziksel etkinlik ve spor imkânlarını etkili kullanır.
  • Öğrenci velileri ile işbirliği yapar.
  • Kurumsal paydaşlarla işbirliği yapar.

Programda üç temel öğrenme alanı (Hareket- Zindelik-Kişisel ve Sosyal Gelişim)  ve bu öğrenme alanlarına ilişkin kazanımlar belirlenmiştir. Öğrenci merkezli, öğretim sürecinin tamamını kapsayan, sürekli ve çok yönlü bir ölçme değerlendirme yaklaşımı benimsenmiştir. Öğrenme öğretme süreçlerinin her aşamasında öğrenciye ne bildiği, ne anladığı, ne hissettiği, ne öğrendiği ile ilgili bilgi, duygu, düşünce ve becerilerine yönelik tespit, takip, geri bildirim ve yönlendirme imkânı tanınmaktadır. Bu anlayışla, öğrencilerin mevcut ilgi, bilgi, beceri ve yeteneklerinin geliştirilmesi, uzun süreli sürdürülebilirliğinin sağlanması, üstün yetenekli öğrencilerin belirlenmesi ve spor kulübüne yönlendirilmesi, profesyonel spor yaşantılarının desteklenmesi hedeflenmektedir.      

Bu genel amaçlara ve öğretim programı kapsamına yönelik olarak Okul Bilgi Portalı altında beden eğitimi ve oyun bölümü oluşturulmuştur. Öğrencilerin fiziksel gelişim ve fiziksel uygunluklarına ilişkin öğretim yılı başı, ortası ve sonunda yapılan ölçüm sonuçlarının bu bölümde yer alması planlanmıştır. Ölçüm sonuçları sınıf, yaş, cinsiyet değişkenlerine göre uluslararası normlarla kıyaslanarak bireysel ve okul geneline ilişkin veri sağlanmakta, elde edilen verilerle eğitsel koçluk desteği ihtiyacı olan öğrencilere antrenman programları önerilmektedir.

Yıl içerisinde   zümre öğretmenleri ve Strateji ve ARGE Müdürlüğü uzmanlarının oluşturduğu çalışma grupları ile öğretim programını zenginleştirmeye yönelik öğrenme-öğretme süreçlerini geliştirme ve program değerlendirme çalışmaları yürütülmektedir. Öğrencilerin yaş ve sınıf düzeylerine uygun eğitsel oyunlar, sokak oyunları ve spor etkinlikleriyle öğrenciler için nitelikli öğrenme öğretme süreçleri ile etkin öğrenme ortamları oluşturulmaktadır.

Ders içeriklerimiz, öğrencilerin öğrendiklerini günlük yaşamına yansıtabilmesi ve kalıcı öğrenmelerini sağlama amacımızı gelişen teknoloji ve teknolojik imkanlarımızla birleştirerek oluşturulmaktadır.

      Konu ve etkinliklerimiz teknolojik içerikli ders planlamaları ile web2 araçları kullanılarak öğrencilerin dikkatini çekecek şekilde ele alınmaktadır.  Bunun yanında öğrencilerin güne zinde başlamalarını, hareket etmeyi alışkanlık hale getirmelerini amaçladığımız sabah sporu videoları ile güne heyecanlı, keyifli başlangıçlar yapılmaktadır. Soru cevap,  yarışma, animasyon gibi farklı teknolojik programların kullanıldığı,  farklı hareket becerilerinin yer aldığı spor videoları öğrencilerin dikkatini çekerek, severek hareket etmelerini sağlamaktadır.